životnyritmy

Mládež v době pandemie #1: 5 hodnot

Některé studie a příspěvky odborníků v médiích mluví o tom, že dospívající a mladí dospělí jsou v době pandemie mnohem víc ohroženi psychologickými dopady celé situace než zdravotními problémy. Vzhledem k zavřeným školám a zrušení mimoškolních aktivit jim nejvíc chybí kontakt s kamarády, fyzické aktivity, pravidelný režim