5knih

5 knih – Jaro Tomašovský

Jaro žije s manželkou Saškou a dcerou Amy v Levicích. Působil na různých vedoucích pozicích ve sboru od vedoucího besídky, přes dorost, mládežnický klub až po 9 let v kazatelské službě. V současnosti je ředitelem sdružení Wycliffe Slovakia, které se zaměřuje na překlad Bible a rozvoj národnostních