Weby

Podcast: Zabudnuté cesty

Rozoberáme rôzne spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom, no v skutočnosti sú životné cesty, ktoré nám pomôžu žiť skutočne kvalitný život. Našu súčasnú dobu charakterizuje slovo „rýchlosť“. Nemáme čas. Nestíhame. Nemôžeme sa zastaviť. Možno je aj problém, že o tomto píšem