5 kníh – Šimon Evin

Šimon je jedným z vedúcich mládeže v Cirkvi bratskej v Leviciach – hoci dočasne na diaľku. Po štúdiu angličtiny sa (i na svoje vlastné prekvapenie) rozhodol ísť ďalej – v štúdiu i geograficky. Momentálne preto slúži v nezávislom evanjelikálnom zbore Spicer Street Church v mestečku St. Albans na sever od Londýna. Pritom sa učí pracovať s Bibliou i ľuďmi na biblickom Cornhill Training Course. Po návrate na Slovensko plánuje odovzdávať radosť z Božích právd a ich objavovania ďalším. Zo života ho najviac teší jeho koniec a pokračovanie vo večnosti.


Steve Timmis & Tim Chester: Total Church (Úplná
cirkev
)

Kde končia rodina, práca a voľný čas a kde začína
cirkev (a teda i mládež)? Úplná cirkev odpovedá na túto otázku
spôsobom, ktorý zásadne mení naše vnímanie cirkvi. Biblicky presvedčivo
pripomína pravdu, ktorú potrebujeme ako kresťania-jednotlivci i ako cirkev
znova získať: cirkev nie je len vymedzené miesto, kam chodíme len vo vymedzený
čas, ale je to celý život, ktorý žijeme a identita, ktorú máme vždy – a to
má pre nás radikálne dôsledky. Kniha, ktorá zmenila paradigmy môjho myslenia.

Anglická verzia
Slovenská verzia

Ed Shaw: The Plausibility Problem (Problém
presvedčivosti)

Ed Shaw je napriek pociťovanej príťažlivosti voči rovnakému
pohlaviu oddaný učeniu Biblie. V The Plausibility Problem zrozumiteľným
jazykom vysvetľuje, že biblické pokyny pre túto oblasť života budú zo strany
cirkvi znieť ľuďom presvedčivo len vtedy, keď ich budeme prezentovať spolu s
ďalšími veľkými biblickými pravdami, vďaka ktorým sa Krista oplatí
nasledovať, i keď to stojí veľa. Potrebujeme maľovať veľký obraz
kresťanského života, v ktorom je naša identita založená na Kristovi, a v ktorom
si viac vážime nové stvorenie a večnosť s Kristom, než čokoľvek, čo
by sme mohli získať tu. Na knihe sa mi veľmi pozdávalo, že jej princípy nefungujú
len pri otázke homosexuality, ale môžeme ich použiť oveľa všeobecnejšie keď
vedieme ľudí k biblickému sebazapieraniu.

Anglická
verzia

Don Carson: How Long, O Lord? (Dokedy ešte,
Hospodin?)

Najlepšia kniha o utrpení, ktorú som čítal. Bez lacných
odpovedí, bez arogantnej snahy odpovedať na všetko za cenu vernosti
Biblii. How Long, O Lord je výborná v tom, že je nielen vyčerpávajúcou
systematickou teológiou utrpenia, ale i dobrým návodom, ako sa  pastoračne starať o ľudí, ktorí
prežívajú bolesť, a to biblicky verne a zároveň citlivo. Carson píše
erudovane, no ľudsky. Veľmi ma povzbudil i pomohol prejsť pár míľ na ceste
za pochopením toho všetkého zla okolo nás – i v nás.

Anglická
verzia

Mark Meynell: When Darkness Seems My Closest Friend (Keď
sa zdá, že mojim najlepším priateľom je temnota)

Existencia tejto knižky je pre mňa zázrakom, lebo prežívať
niečo tak temné ako Mark Meynell a pritom byť schopný o tom tak efektívne
písať nemôže byť nič menej. When Darkness Seems My Closest Friend nie je
terapeutickým manuálom pre tých, ktorí sa venujú depresívnym ľuďom. Je to
svedectvo pastora o jeho živote a službe s depresiou. Ak ju číta
niekto, kto sa trápi s podobnými vecami, tak si môže povedať „Áno, presne tak
sa cítim! Konečne mi niekto rozumie! Konečne niekto vyjadril, čo sa mne
nedarilo!“ A ak ju číta niekto, kto sa snaží porozumieť depresívnym ľuďom, tak
si môže pomyslieť „Ahááá, tak asi takto nejako sa cítia…brutus.“

Anglická
verzia

Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow (Myslenie,
rýchle a pomalé)

Thinking, Fast and Slow je veľmi užitočná pre
kresťanov, hoci vôbec nejde o „duchovnú“, literatúru. Je náročnejšia
a rozsiahlejšia ako predošlé štyri, no nesmierne zaujímavá
a presvedčivá.  Kahneman v nej
rozoberá dva módy ľudského myslenia – rýchle intuitívne a pomalé
racionálne. Na množstve príkladov ukazuje, že naša intuícia je veľmi
nespoľahlivá a že ak si dáme námahu, zastavíme sa, cieľavedome sa
zamyslíme a neprijmeme prvú myšlienku, ktorá nám napadne, dostaneme sa
k pravdivejším, spoľahlivejším a užitočnejším záverom. Jej prínos pre
kresťanov je v tom, že nás učí myslieť nie-povrchne v rôznych oblastiach
služby a života – pri štúdiu a kázaní Biblie, pri pastorácii, pri
vyhodnocovaní rôznych situácií v cirkvi či živote vôbec.

Anglická verzia
Česká verzia (Slovenská sa pripravuje)

Příspěvek 5 kníh – Šimon Evin pochází z leaderXpress [CZ]

5 kníh – Šimon Evin
Tagged on:             

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *