Pocity viny

Dospívající mají sklon věřit, že jsou zodpovědní za události kolem sebe. Když k tomuto akutnímu a často nepodloženému pocitu provinilosti přidáme oprávněný pocit viny plynoucí z nesprávných činů, kterých se dopouštějí, pak výsledkem může být silná duchovní a emocionální směs. Věřící mají často větší